0

ΨΕΚΑΣΤΕ, ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ …ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ !

Μας ψεκάζουν διαρκώς κι αδιαλείπτως. Απ’ το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη. Από πάνω μέχρι κάτω… Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μας ψεκάζουν και δεν μπορούμε να σταυρώσουμε τίτλο, δεν έχουμε προκοπή, [...]