0

12 ΜΑΪΟΥ 2015

Κύριος είναι αυτός που σε μια παρτίδα πληρώνει τα χρέη του ακόμα κι αν γνωρίζει ότι τον [...]