0

ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ…

Παράφρονας δεν είναι αυτός που έχει χάσει τα λογικά του. Παράφρονας είναι αυτός που τα έχει [...]