0

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ ΒΟΘΡΟΠΕΤΑΛΙΕΣ

Από το βόθρο στο βάθρο κι απ' τον θρύλο στον βοθρύλο! «Νενικήκαμεν και φόρτσα στο πετάλι!» ανέκραξε ο απαισιότατος, αφού κατόρθωσε για άλλη μια χρονιά να μας κάνει τη ζωή ποδήλατο. Πολύ δειλός [...]